Agenda vergaderingen

VERGADERING 2016
Zaterdag 5 november 2016 het jaarlijkse overleg van de leden van het pact van Pandabaden.

Plaats van handeling: Sport en evenementenhal Eextahal
Plantsoenlaan 19
9679HA Scheemda

Agenda:
1.Opening10.00 u.
2.Verslag vorige vergadering10.01 u.
3.Dhr. Berends waterleidingbedrijf Groningen10.15 u.                  
     Te behandelen onderwerpen:
Legionella, ontstaan en bestrijding, veranderende wet en 
Regelgeving, hoe blijven we op de hoogte, bronwater 
toevoegen aan eigen waternet toegestaan?
4.Pauze11.15 u.
5.Verslag activiteiten baden11.20 u.
6.Vaststelling volgende vergadering12.00 u.
7.Rondvraag12.05 u.
8.Bezichtiging zwembad Ringberg12.30 u.
9.Einde bijeenkomst13.00 u.


Namens de Pandabaden
Secr. Bonne Helfrich
fam.helfrich@planet.nl
p.s. graag aanwezigheid even melden i.v.m. de catering.

           

          Notulen vergadering Pact van Pandabaden 1 nov 2014
           
           U kunt hier het verslag van de vergadering downloaden:
           Vergadering Pandabaden 1 november 2014.pdf